Składki ZUS od przychodu w 2019 !!

Opłacanie składki ZUS od przychodu od 2019 roku.   Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które opłacają duży ZUS, ale ich przychód nie przekroczył w skali roku 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W odniesieniu do 2019 r. limit przychodu oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2018 r., czyli wynosi 30 x 2 100 zł = Czytaj dalej…