Składki ZUS od przychodu w 2019 !!

Opłacanie składki ZUS od przychodu od 2019 roku.

 

Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które opłacają duży ZUS, ale ich przychód nie przekroczył w skali roku 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W odniesieniu do 2019 r. limit przychodu oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2018 r., czyli wynosi 30 x 2 100 zł = 63 000 zł. Podstawa wyliczania nie może być mniejsza niż podstawa do opłacania małego ZUS-u i większa niż podstawa określona dla dużego ZUS.

 

Osoby, które chciałyby opłacać niższe składki, mają czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia.

Służące do tego kody ubezpieczeń to 05 90 xxxx i 05 92xxxx

 

Należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te należy zawrzeć w raporcie imiennym ZUS RCA lub w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jeżeli dana osoba – przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie.

W przypadku, gdy prowadzący Dz.G. opłaca składki tylko za siebie, powinien on jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie ma obowiązku składania deklaracji.

Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA będzie dopiero w lutym 2020r., ale w przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać co miesiąc do 15. dnia następnego miesiąca.

 

ZUS będzie weryfikował poprawność przekazanych danych i może zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy, a gdy się z tego nie wywiąże, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – czyli „pełny” ZUS

 

Komu nie przysługuje mały ZUS !

 

– przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT bo w przypadku takich przedsiębiorców ZUS nie ma danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek.

 

– prowadzenie min. 60 dni działalności gospodarczej w roku poprzednim tj. 2018 – to ma wyeliminować próby wykorzystania założenia Dz. G. lub jej wznowienia na koniec roku kalendarzowego.

 

– osobom, które wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy ma zapobiec tzw. „samozatrudnieniu” 😉.

 

– nie mogą tez z tego rozwiązania skorzystać osoby korzystające osoby korzystające z 24-miesięcznych preferencyjnych składek, ponieważ jest ono dla nich zawsze mniej korzystne.

 

– zawieszenie działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem rocznego limitu przychodów uprawniającego do zmniejszenia.

 

Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego).

 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości!!!

Dodane 2.styczeń.2019